Với nét kiến trúc cổ điển đặc trưng là nội thất và cách bài trí cổ điển mang lại vẻ đẹp trường tồn với thời gian